Laulud.ee laulusõnad

Üles üles hellad vennad

Üles, üles, hellad vennad, üles, üles!
Sõidame nüüd sõõrumäele, üles!
üles, üles, hellad vennad, üles!
Sõidame nüüd sõõrumäele, üles!
Sääl me sööme sõsterida, üles, üles!
Paugutame pähkelida, üles!
Sääl me sööme sõsterida, üles, üles!
Paugutame pähkelida, üles, üles!

Sääl me rõõmu rõkatame, üles, üles!
Laulu lahket laksutame, üles!
Sääl me rõõmu rõkatame, üles, üles!
Laulu lahket laksutame, üles!
Sääl me meeled mesitsemas, üles, üles!
Südamed sääl süttinemas, üles!
Sääl me meeled mesitsemas, üles, üles!
Südamed sääl süttinemas, üles, üles!

Milline jõululaul on Sinu lemmik? Jaga kommentaarides ka uusi laulusõnu.

Laulud.ee

Kõik eestikeelsed laulud