Laulud.ee laulusõnad

Teele, teele kurekesed

Teele, teele, kurekesed
üle metsa, üle maa,
üle suurte linnade
ja üle mere ka,
ikka, ikka, lõuna poole,
kus Egipitimaa.

Tulge jälle tagasi te
kevadisel aal,
kui ju pungad puul ja põõsal
puhkemas me maal!
Kõlaks teie häältekajast
pea õhusaal!

Kui siis jälle meie rajad
kuulvad teie häält,
siis on kõrged lumemäed
sulanud siit, säält!
Tooge meile lilleaeg
pika reisi päält!

Video

Esimene tulemus Youtube otsingule "teele, teele kurekesed" . Ei pruugi alati õiget laulu leida.

Kõik eestikeelsed laulud