Laulud.ee laulusõnad

Sinu ilusad sinised silmad

Karl August Hermann / rahvalik viis

Sinu ilusad sinised silmad,
üksainus kord nägin ma neid.
:,: Sinu kullakarva läikivad lokid,
ei iial neid unusta või. :,:

Ära nõua minult rikkust ei vara,
ära nõua mult hiilgavat au,
:,: vaid nõua üht südant, mis puhas
ja sulle on surmani truu. :,:

Sinu ilusad sinised silmad,
kui poleks ma mitte neid näind,
:,: ei oleks mu südame rahu
nii otsata kaduma läind. :,:

Sinu ilusad sinised silmad,
on hingesse põlema läind,
:,: su ilusad kullased juuksed
mu ihale võrgu on teind. :,:

Milline jõululaul on Sinu lemmik? Jaga kommentaarides ka uusi laulusõnu.

Laulud.ee

K. A. Hermann, nagu paljud teisedki temaaegsed laulusõnade autorid, on enda loomingus rohkelt ainest laenanud rahvalauludest. Nii nt on salm „ära nõua mult rikkust..” rahvasuus eri lembelauludes väga levinud.

Kõik eestikeelsed laulud