Laulud.ee laulusõnad

Sinu ilusad sinised silmad

Karl August Hermann / rahvalik viis

Sinu ilusad sinised silmad,
üksainus kord nägin ma neid.
:,: Sinu kullakarva läikivad lokid,
ei iial neid unusta või. :,:

Ära nõua minult rikkust ei vara,
ära nõua mult hiilgavat au,
:,: vaid nõua üht südant, mis puhas
ja sulle on surmani truu. :,:

Sinu ilusad sinised silmad,
kui poleks ma mitte neid näind,
:,: ei oleks mu südame rahu
nii otsata kaduma läind. :,:

Sinu ilusad sinised silmad,
on hingesse põlema läind,
:,: su ilusad kullased juuksed
mu ihale võrgu on teind. :,:

K. A. Hermann, nagu paljud teisedki temaaegsed laulusõnade autorid, on enda loomingus rohkelt ainest laenanud rahvalauludest. Nii nt on salm „ära nõua mult rikkust..” rahvasuus eri lembelauludes väga levinud.

Kõik eestikeelsed laulud