Laulud.ee laulusõnad

Õnnista ja hoia

Õnnista ja hoia,
Vaimuga meid võia,
oma pale tõsta Sa,
Issand, ja meid valgusta!

Igal ajal jäägu
meile Sinu rahu,
Oma Vaimu anna Sa,
Jeesusega ühenda!

Aamen, aamen, aamen!
Jeesu nime kiitkem:
Meie Issand oled Sa,
esimene, viimne ka!

Kõik eestikeelsed laulud