Laulud.ee laulusõnad

Oh sa õnnistav

Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav
püha, kallis jõuluaeg!
Ilm oli hukas, Kristus on sündind,
ristirahvas, ristirahvas, rõõmusta!

Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav
püha inglite lauluaeg!
Petlemma väljal kuuldakse nüüd häält:
ristirahvas, ristirahvas, rõõmusta!

Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav
kõige ilma õnneaeg.
Kristus on tulnud, meid lunastanud!
Ristirahvas, ristirahvas, rõõmusta!

Video

Esimene tulemus Youtube otsingule "oh sa õnnistav" . Ei pruugi alati õiget laulu leida.

Kõik eestikeelsed laulud