Laulud.ee laulusõnad

Nad vaatavad üksteise otsa…

Pärt Uusberg / Ernst Enno

Nad vaatavad üksteise otsa,
sääl taevas ja siin maa.
Neid vaadanud olen ma tihti
nii öösi kui päeval ka.

Nad seisavad üksteisest kaugel,
ei ligine iialgi.
Neid vaadanud ma olen tihti,
ei tunded kaogi.

Neil mõlemil mind vist on vaja,
nii taeval kui ka maal,
sest minagi eks ole nõnda –
pool maas ja pool taeva ra’al,
pool maas ja pool taeva ra’al.

Milline jõululaul on Sinu lemmik? Jaga kommentaarides ka uusi laulusõnu.

Laulud.ee

Kõik eestikeelsed laulud