Laulud.ee laulusõnad

Lahtilükkamine

Jaak Johanson / Jaak Johanson

Laskub üks haldjas, väsinud,
aga sitke ja selgete silmega ja lausub:

Hei, poisid, kas olete valmis?
Siis lükkame korraga.
:,: Peipsi koha pealt lükkame lahti
selle väikese Maarjamaa. :,:

Ühe tiiru nii ümber selle ilma
nõndaviisi peab tegema.
:,: Ja siis kasvõi teise ilma
ühes rohu ja rahvaga. :,:

Eks toetage pilgud siis vastu
ja lükkame korraga.
:,: Tasapisi, et kokku ei põrkaks
Soome, Rootsi ja Norraga. :,:

Öö tähtede tuules me lä’eme.
Maad varjab ta hingede vall.
:,: Uhke laine lööb Lätimaa randa
seal Ruhja ja Valga all. :,:

Taani väinadest mahume läbi,
kui kõik seisavad serva peal.
:,: Siit minna ei ole meil häbi –
küllalt näinud, mis kurja, mis head. :,:

Eks sealt on siis tee meile lahti
kogu maailma merele.
:,: Kas leidub seal kuskil üks sadam
me viimsele verele? :,:

Eks seal siis veel vaatame silma
ta päikese kullale.
:,: Kas leidub seal all veel üht paika
ka sellele mullale? :,:

Milline jõululaul on Sinu lemmik? Jaga kommentaarides ka uusi laulusõnu.

Laulud.ee

1980. aastate keskel laulsid Kärt, Jaak, Mart ja Ants Johanson „Lahtilükkamist” märgina söakast usust ning igavikku kaduva rahva „viimsest verest”. Mõistukõnede-ajastul kõlas jutt Peipsi koha pealt lahti lükkamisest ning Saaremaaga eesotsas Läände purjetamisest väga julgelt ning tõi muusikutele kaasa esinemiskeelu. Laul sai aga rahva hulgas kiirelt tuntuks.

Kõik eestikeelsed laulud