Laulud.ee laulusõnad

Jumal, Sul ligemal

Jumal, Sul ligemal ihkan mu vaim!
Üles siit vaevaööst kannab mind aim.
Kasvab mu ahastus,
ainult üks laul mu suus:
Jumal, Sul ligemal ihkab mu vaim!

Kui tee ka vaevane, mis käia mul,
viib ta mind ometi ligemal Sul.
Inglid mind armsasti
kutsuvad taevasse.
Jumal, Sul ligemal ihkab mu vaim.

Ja kui siit muremaalt kutsud Sa mind
koju, kus igavest leian ma Sind,
taevasse elama
lauluga tulen ma.
Jumal, Sul ligemal ihkab mu vaim!

Video

Esimene tulemus Youtube otsingule "jumal, sul ligemal" . Ei pruugi alati õiget laulu leida.

Kõik eestikeelsed laulud