Laulud.ee laulusõnad

Joo ja jaura

rahvalik laul

Kui vanaeit keelab sul joomise,
siis joo, siis joo.
Ja keelab sul puskari toomise,
siis joo, siis joo.
:,: Sest joomisest ära sa iialgi loobu,
vaid võta uus eit ja siis jällegi joobu
ja joo ja jaura ja joo ja jaura
ja joo ja jaura ja joo. :,:

Kui koolmeister koolis sind õpetab,
siis joo, siis joo.
Ja õhtul ta tööpäeva lõpetab,
siis joo, siis joo.
:,: Kui päeval ta füüsikat pudrutab
ja õhtuti naistega kudrutab,
siis joo ja jaura ja joo ja jaura
ja joo ja jaura ja joo. :,:

Kui ohvitser lahingus tulistab,
siis joo, siis joo.
Ja telgis ta pudelist kulistab,
siis joo, siis joo.
:,: Kui mürsk jälle kaevikus plahvatab,
vein pudelis valgemaks kahvatab,
siis joo ja jaura ja joo ja jaura
ja joo ja jaura ja joo. :,:

Milline jõululaul on Sinu lemmik? Jaga kommentaarides ka uusi laulusõnu.

Laulud.ee

Seegi laul pole tuntud üksnes Eestis. Nii on see pealkirja all „Jos eukkosi kieltää” tuntud seltskonnalaul ka Soomes. Sageli lauldakse vahesalmideks tuntud saksakeelset joomalaulu „Trink, trink, Brüderlein trink”.

Kõik eestikeelsed laulud