Laulud.ee laulusõnad

Isamaa, õitse sa!

Isamaa, õitse sa!
Isamaa õitse sa!
Kallimat varandust ilmas mul pole,
sinuta elu mul tühi ja kole.
Armsamat enesel ma ei saa:
isamaa, isamaa, õitse sa!

Isamaa, kasva sa!
Isamaa, kasva sa!
Sinule enese olen ma annud,
kätkist nii kauaks kui hauda mu kannud.
Omaks mult võta, mis pakun ma:
isamaa, isamaa, kasva sa!

Isamaa, ela sa!
Isamaa, ela sa!
õitse ja kasva ja edasi astu,
ela ja vaenlasel astu sa vastu
igavest, igavest, õnnega.
isamaa, isamaa, ela sa!

Kõik eestikeelsed laulud