Laulud.ee laulusõnad

Ei ma tea

Milton Ager / Jack Yellen / tõlkinud Heldur Karmo

Oo, ei ma tea,
et oleks keegi veel nii hea –
iga kord, kui viibin koos ma sinuga,
kaotan pea.

Oo, ei ma näe,
kas praegu talv või suvi käes.
Minu jaoks on sama kaunid sinuga
öö ja päev.

Mu juurest õnn
ei kao nüüd ära –
las sajab vaid,
mul päike särab!

Oo, ei ma tea,
kui kaua segi veel mu pea,
aga praegu üheskoos mul sinuga
on nii hea.

Video

Esimene tulemus Youtube otsingule "ei ma tea" . Ei pruugi alati õiget laulu leida.

Kõik eestikeelsed laulud